Οι αμερικανικές εταιρείες στην Κίνα αισιοδοξούν για ανάπτυξη

Οι αμερικανικές εταιρείες στην Κίνα είναι γενικά αισιόδοξες για το αναπτυξιακό τους δυναμικό στην κινεζική αγορά…

Η ΕΕ αναζητά νέες ευκαιρίες στη δυτική Κίνα

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Κίνας και…