Το μήνυμα του Xi Jinping στη σύνοδο κορυφής της COP26

Την 1η Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος Xi Jinping εξέδωσε γραπτό μήνυμα στη Σύνοδο Κορυφής των Παγκόσμιων Ηγετών στο πλαίσιο της 26ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

Ο Xi Jinping επεσήμανε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον όλο και πιο ορατές και η επείγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση εξακολουθεί να αυξάνεται. Το ζήτημα του πώς να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να υποστηρίξουμε την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη είναι το τρέχον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.

Ο Xi Jinping έκανε τρεις προτάσεις.

Πρώτον, η προστασία της πολυμερούς συναίνεσης. Η πολυμερής προσέγγιση είναι μια συνταγή για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή. Η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και η σχετική με αυτήν Συμφωνία του Παρισιού παρέχουν τις βασικές νομικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Όλα τα μέρη πρέπει να βασιστούν στην υπάρχουσα συναίνεση, να αυξήσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να ενισχύσουν τη συνεργασία για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της διάσκεψης της Γλασκώβης.

Δεύτερον, επικεντρωθείτε στην πραγματιστική δράση. Η δράση είναι ο μόνος τρόπος για να μετατρέψετε το όραμά σας σε πραγματικότητα. Όλα τα μέρη θα πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους και οράματα και να κάνουν ό,τι μπορούν για να προωθήσουν πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή ανάλογα με τις εθνικές τους συνθήκες. Οι ανεπτυγμένες χώρες όχι μόνο θα πρέπει να κάνουν περισσότερα οι ίδιες, αλλά και να παρέχουν υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες για να τα καταφέρουν καλύτερα.

Τρίτον, επιτάχυνση του πράσινου μετασχηματισμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία ως κινητήρια δύναμη για την προώθηση του μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών πόρων, της βιομηχανικής δομής και της κατανάλωσης. Πρέπει να προωθήσουμε την οικολογική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και να αναζητήσουμε έναν νέο δρόμο συνέργειας μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας.

Ο Xi Jinping τόνισε ότι η Κίνα διατηρεί την ιδέα μιας κοινότητας ζωής μεταξύ ανθρώπου και φύσης, ακολουθεί μια πορεία όπου η οικολογία, η πράσινη ανάπτυξη και η ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελούν προτεραιότητες, επιταχύνει την κατασκευή ενός πράσινου οικονομικού συστήματος με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που βασίζεται σε μια κυκλική οικονομία, συνεχίζει τις προσπάθειές της για αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, μειώνει σημαντικά την τυφλή ανάπτυξη έργων υψηλής ενέργειας και υψηλών εκπομπών, επιταχύνει τον μετασχηματισμό της πράσινης και των χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αναπτύσσει δυναμικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σχεδιάζει και κατασκευάζει μεγάλα έργα στον τομέα της αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκή βάση. Πρόσφατα, η Κίνα εξέδωσε “Γνωμοδοτήσεις σχετικά με την πλήρη και ενδελεχή εφαρμογή της Νέας Αναπτυξιακής Αντίληψης για Καλές Πρακτικές για τις Εκπομπές Αιχμής και την Εξουδετέρωση του Άνθρακα” και το “Σχέδιο Δράσης για τον Άνθρακα 2030” και θα εκδώσει διαδοχικά σχέδια εφαρμογής για βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, οι κατασκευές και οι μεταφορές και στις βασικές βιομηχανίες όπως ο άνθρακας, ο ηλεκτρισμός, ο σίδηρος και ο χάλυβας και το τσιμέντο, και θα εισαγάγει μέτρα διατήρησης που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία, τις καταβόθρες άνθρακα, τη χρηματοδότηση και τη φορολογία για τη δημιουργία ενός συστήματος για την επίτευξη αιχμής άνθρακα, ουδετερότητα άνθρακα και ένα σύστημα πολιτικής 1 + N με σαφές χρονοδιάγραμμα, χάρτη και σχέδιο κατασκευής.

Ο Xi Jinping υπενθύμισε ότι οι αρχαίοι Κινέζοι έλεγαν ότι «οι κυβερνήσεις πρέπει να βασίζονται σε πρακτική δράση». Η Κίνα αναμένει από όλα τα μέρη να εντείνουν τις ενέργειές τους, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και να προστατεύσουν από κοινού το κοινό παγκόσμιο σπίτι της ανθρωπότητας.

Η Σύνοδος Κορυφής των Παγκοσμίων Ηγετών πραγματοποιήθηκε στις 1-2 Νοεμβρίου στη Γλασκώβη κατά τη διάρκεια της 26ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.


BRInfo

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *